หมวดหมู่: News

ข่าวทั่วไปไม่อยู่ในหน้าที่ของฝ่ายใด

ศึกษาภาวน์ เดินหน้าดำเนินงานโครงการรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒ ณ วัดบึงหัวแหวน โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสัง และศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

     ความรับผิดชอบต่อสังคมและส…

error: Content is protected !!