ผู้เขียน: admin

ศึกษาภาวน์ เดินหน้าดำเนินงานโครงการรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒ ณ วัดบึงหัวแหวน โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสัง และศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

     ความรับผิดชอบต่อสังคมและส…

   ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ขอขอบพระคุณหน่วยฯ และผู้ประเมินภายนอกที่เข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงาน ด้วยความอบอุ่นตลอด 3 วัน

   ท่านรักษาการผู้อำนวยการ ดร.…

error: Content is protected !!