แบบทดสอบเพื่อร่วมพัฒนาโปรแกรม

ขอเชิญร่วมพัฒนาระบบจัดทำแบบสำรวจใน Google Form
เพื่อรายงานผลผ่านโปรแกรม Google Data Studio
โดยร่วมกรอกแบบสำรวจด้านล่าง (ใช้ข้อมูลสมมุติ)

รายงานผล แบบ Real Time ด้วยโปรแกรม Google Data Studio

error: Content is protected !!