เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566  เวลาประมาณ 08.00 น . บุคลากรหน่วยพร้อมด้วยนักวิขาการประจำหน่วยกำกับคุณภาพภายนอก บริษัท ศึกษาภาวน์ จำกัด นำโดย นายสนอง ทัศน์ทอง ประธานคณะกรรมการนางสาวนิกข์นิภา บุญช่วย ผู้แทนนิติบุคคล ได้เข้าร่วมประชุมอบรมพัฒนาการตรวจอ่านรายงาน การประกันคุณภาพภายนอก ปฐมวัย/พื้นฐาน ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 สำหรับการประกันคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบออนไลน์  ที่ทางสมศ. จัดขึ้น ณ สำนักงานบริษัทศึกษาภาวน์ เลขที่ 108/1 หมู่ 1 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

By admin

error: Content is protected !!