เมื่อวันที่ 28-30 มิถุนายน 2566 หน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอก บริษัทศึกษาภาวน์ จำกัด ได้จัดประชุมผู้ตรวจอ่านและสรุปงานรอบสุดท้าย งวด 2/2566 ณ สำนักงาน เลขที่ 108/5 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โดยที่มีสถานศึกษาที่ได้ทำการประเมินจำนวน  92 โรงเรียน แยกเป็นระดับปฐมวัย จำนวน 38 โรงเรียน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 54 โรงเรียน

By admin

error: Content is protected !!