เมื่อ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ หน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอก บริษัท ศึกษาภาวน์ จำกัด ได้จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานการประเมินคุณภาพภายนอก สำหรับการประกันคุณภาพภายนอกการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  ณ ห้องประชุม โรงเรียนบางแพปฐมวิทยา อ.บางแพ จ.ราชบุรี มีผู้ประเมินภายนอกในสังกัดและบุคคลที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น แบบกัลยาณมิตร

ภาพกิจกรรม

By admin

error: Content is protected !!