เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 คณะกรรมการตรวจอ่านรายงานฯ หน่วยศึกษาภาวน์ ได้ร่วมกันตรวจอ่านงานรอบสุดท้าย ครั้งที่ 1/2566 ณ สำนักงานบริษัทศึกษาภาวน์ จำกัด เลขที่ 108/5 หมู่ 1 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมและตรวจอ่านรายงานฯ ประกอบด้วย นายสนอง ทัศน์ทอง ประธานกรรมการ นายประทีป จำปาศรี  นางสุรีกาญจน์ สิริวหิรัญ นายสมพงษ์ จันแหล่ นายไพฑูรย์ ใจยั่งยืน นางเตือนใจ อุบลแย้ม นายกิตติภณ โอภาสวัฒนา นางพูลทรัพย์  หินอ่อน นางอิงค์กฤษณ์  ชมภูทีป นายดิเรก สายศิริวิทย์  นางสาวสุรีย์พร อังคณาสาร กรรมการ นางสาวนิกข์นิภา บุญช่วย กรรมการและเลขานุการ นางสาวพชร ยลปราโมทย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
   ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจอ่านงาน จะตรวจสอบคุณภาพงาน และแก้ไขงานที่ยังมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ให้สมบูรณ์และได้มาตรฐานตามที่ สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) กำหนด ภายใต้ข้อค้นพบจากการตรวจอ่านรายงานฯ และเอกสารประกอบ การประกันคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ของหน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ส่งผลให้มีการตีกลับไปปรับแก้โดย นักวิชาการ ภปพ.1 และ นักวิชาการ ภปพ.2 ต่อไป ระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 25-27 มกราคม 2566 รวมจำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 155 โรงเรียน

ภาพกิจกรรม 25 ม.ค. 2566

สนอง ทัศน์ทอง

สนอง ทัศน์ทอง

นิกข์นิภา บุญช่วย

สุรีกาญจน์ สิริวหิรัญ

สมพงษ์ จันแหล่

ไพฑูรย์ ใจยั่งยืน

เตือนใจ อุบลแย้ม

กิตติภณ โอภาสวัฒนา

ดิเรก สายศิริวิทย์

สุรีย์พร อังคณาสาร

พชร ยลปราโมทย์

อิงค์กฤษณ์  ชมภูทีป

พูลทรัพย์  หินอ่อน

ประทีป จำปาศรี

เริ่มปฏิบัติงาน

ตรวจเข้ม

ตรวจละเอียด

อาหารกลางวัน

อาหารเย็น

ภาพกิจกรรม 26 ม.ค. 2566

เช้าวันใหม่

อาหารเช้า

มุมสบาย สบาย

ที่พัก สำนักงาน

มุมผู้จัดการ

มุมน่ารัก

มุมสวย

มุมหล่อ

มุมไฮโซ

Admin

ประธานตรวจงาน

ภาระกิจวันที่สอง

จริงจัง ยังเหมือนเดิม

ปรึกษา หารือ

เครียดแต่มีความสุข

ระวังหลังให้ ไม่ได้คุม

พักกลางวัน

เลือกรับประทานตามใจชอบ

เหนื่อยนัก ก็พักก่อน

ผู้ประเมิน แวะมาเยี่ยมเป็นกำลังใจ

อาหารเย็นวันที่สอง

มื้อค่ำวันที่สอง

ภาพกิจกรรม 27 ม.ค. 2566

อาหารเช้าวันที่สาม

สุดยอดครับ

กองทัพเดินด้วยท้อง

ทุกอย่างเป็นไปตามแผน

เริ่มปฏิบัติภาระกิจ

งานเป็นไปตามเป้าหมาย

พักทานอาหารกลางวัน

บรรยากาศแบบกัลยาณมิตร

อาหารกลางวัน

รีบทาน รีบทำงานเพื่อเป้าหมาย

เริ่มภาระกิจบ่ายวันที่สาม

ใกล้ถึงเส้นชัย

เริ่มยิ้มออก

บอกเพื่อนๆ ร่วมงาน

By admin

4 thoughts on “ทีมผู้ตรวจอ่านรายงานฯ หน่วยศึกษาภาวน์ ประชุมตรวจอ่านงานรอบสุดท้าย ครั้งที่ 1/2566”
  1. ภาพกิจกรรมทำให้ทุกคนทราบว่า ทุกขั้นตอนของการทำงาน หน่วยมีกระบวนการในการตรวจสอบ กำกับติดตาม เพื่อให้รายงานมีคุณภาพ และการทำงานประเมินทำให้เราได้พบกับกัลยาณมิตร

  2. สุดยอดทุกคนเลยค่ะ ภาพกิจกรรมที่หน่วยประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงการดำเนินการของหน่วย ทำอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบ กำกับ ติดตาม เพื่อให้รายงานที่ผู้ประเมินดำเนินการนั้นถูกต้องและมีคุณภาพ ตามรูปแบบที่ สมศ.กำหนด ส่งทันตามกำหนดเวลา และมีความสุขกับการทำงาน ไม่มีท่านใดเคร่งเครียดเลย ยิ้มแย้ม แจ่มใส ดูแลกันอย่างครอบครัวสุขสรรค์ และเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน

Comments are closed.

error: Content is protected !!