เวลา 09.00 น. วันที่ 27 ตุลาคม 2565 หน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. บริษัท ศึกษาภาวน์ จำกัด ได้ดำเนินงานตามโครงการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นำโดย นายสนอง ทัศน์ทอง ประธานกรรมการบริหาร นายประทีป จำปาศรี นางสุรีกาญจน์  สิริวรหิรัญ นายสมพงษ์ จันแหล่ กรรมการและนางสาวนิกข์นิภา บุญช่วย กรรมการและผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้ประเมินภายนอกและผู้มีจิตศรัทธา ได้นำสิ่งของเครื่องใช้ ปัจจัยที่มีผู้ประเมินภายนอกและผู้มีจิตศรัทธาบริจาค นำไปทำบุญให้แด่ภิกษุ สามเณร ณ วัดบึงหัวแหวน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี อาทิเช่น ผ้าห่ม ข้าวสาร ไวไว ขนมปีบ นมกล่อง น้ำและปัจจัย 

ภาพกิจกรรม ณ วัดบึงหัวแหวน

    เวลา 10.00 น. วันที่ 27 ตุลาคม 2565 หน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. บริษัท ศึกษาภาวน์ จำกัด นำสิ่งของเครื่องใช้ ปัจจัยที่มีผู้ประเมินภายนอกและผู้มีจิตศรัทธาบริจาค ไปทำบุญให้แด่ภิกษุ สามเณร ณ วัดทุ่งมะสัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี อาทิเช่น ผ้าห่ม ข้าวสาร ไวไว ขนมปีบ นมกล่อง น้ำและปัจจัย 

ภาพกิจกรรม ณ วัดทุ่งมะสัง

Play Video

   เวลา 11.00 น. วันที่ 27 ตุลาคม 2565 หน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. บริษัท ศึกษาภาวน์ จำกัด นำเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด ขนมปีบเล็ก นมเปรี้ยว น้ำ และของเล่น พร้อมกับเลี้ยงไอศกรีมแก่เด็ก  ศพด. อบต. หนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 

ภาพกิจกรรม ณ ศพด.อบต.หนองกุ่ม

Play Video

By admin

error: Content is protected !!