ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค และของใช้ที่จำเป็นให้กับผู้สูงอายุ ในกิจกรรมอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย. 2565 ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี

    ขอขอบคุณ: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่: วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 ฉบับที่: 26555

By admin

error: Content is protected !!