จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้มีการระบาดระลอกใหม่ ส่งผลให้การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาของผู้ประเมินภายนอกไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากต้องคงหลักการ Social Distancing เพื่อลดการแพร่ระบาดของ COVID-19

     สมศ. จึงได้ดำเนินการจัดทำแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก : การตรวจเยี่ยม Online ขึ้น เพื่อให้ผู้ประเมินภายนอกสามารถดำเนินการตรวจเยี่ยมตามคำร้องขอของสถานศึกษาได้ผู้ประเมินภายนอกของ สมศ. จะมีแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกในช่วงสถานการณ์นี้อย่างไร เชิญรับชมได้เลย

 

Play Video

ที่มา: https://www.facebook.com/onesqa

By admin

error: Content is protected !!