สมศ.จัดอบรมหน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอก ผูู้กำกับการประเมิน และผู้ประเมินภายนอก ในการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID 19 สำหรับผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
     อนึ่ง ช่วงเช้า เวลา 09.00 น. – 12.00 น. เป็นการประชุมผู้กำกับการเมิน และผู้ประเมินภายนอก ส่วนช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. – 16.00 น. เป็นการประชุมเฉพาะผู้กำกับการประเมิน

By admin

error: Content is protected !!