ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.นันทา หงวนตัด  รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ร่วมประชุมแถลงผลงานหน่วยงานในกำกับกระทรวงศึกษาธิการในรอบ 6 เดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
     โดย สมศ. ได้วางแผนการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายนอก คาดว่าจะสามารถประเมินแล้วเสร็จ ตามเป้าหมายที่วางไว้ 18,000 แห่ง ภายในเดือนกันยายน 2565 สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ อาคารราชวัลลภ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

By admin

error: Content is protected !!