เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2565 นางสาวนิกข์นิภา บุญช่วย และนายนัธทวัฒน์ ธรรมสุคนธ์ธาดา ผู้แทนในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกหน่วยกับกำการประเมินคุณภาพภายนอก ของบริษัทศึกษาภาวน์ จำกัด พร้อมทีมงาน ร่วมกันจัดเตรียม และทดสอบความพร้อมของระบบเสมือนจริง เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์จริงในวันที่ 13 มีนาคม 2565 ห้อง 2 เวลา 11.30 น. – 12.00 น. ต่อไป

ภาพ : ประกอบข่าว

By admin

error: Content is protected !!