เมื่อระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 บริษัทศึกษาภาวน์ จำกัด ได้มีการประชุมนักวิชาการประจำหน่วย เพื่อจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพงาน รอบที่ 4/2565 ระยะการประเมินที่ 2/2565 ระดับการศึกษาปฐมวัย จำนวนสถานศึกษา 68 แห่ง และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 77 แห่ง สลับปรับเปลี่ยนกันตรวจงานรอบสุดท้าย ณ สำนักงานใหญ่เลขที่ 108/5 หมู่ 1 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการบริหารและนักวิชาการ ปฏิบัติงานทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืน ร่วมพักแรมค้างคืน ตลอดการทำงาน ทั้ง 3 วัน ที่สำนักงาน ตลอดจนมีผู้ประเมินเวียนมาเยี่ยมชมสำนักงาน เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน สร้างความปลื้มปิติยินดี แก่ทีมงานเป็นอย่างยิ่ง

Play Video

ชี้แจง แนวทางการตรวจงาน

สลับปรับเปลี่ยนกันตรวจ รอบสุดท้าย

เครียด...และจริงจังกับงาน ทุกคน

ตรงไหนที่แก้ไขได้..เราแก้ไขให้ผู้ประเมิน

เอ๊ะใคร...??? หน้าเหมือนเราเลย ...

" ....????....."

ขอพักทานผลไม้ก่อน

แยกย้ายกันทำงานได้แล้วครับ

อาหารเช้าวันที่ 4 สิงหาคม 2565

หลังสำนักงานบ้านของเรา

ยิ้มอย่างเดียว ... ไม่อิ่มนะจ๊ะ

ป๋าคะ...ทานนี่สิคะอร่อย

นั่นก็ดี นี่ก็อร่อย

120284

อืมมม... น่าทานจนเลือกไม่ถูก

นั่งตัวตรงอย่างมีระเบียบ

Head Chef ชมฝีมือตัวเอง (ก็ได้)

อาหารเช้าวันที่ 5 สิงหาคม 2565

Head Chef

อาหารกลางวัน 5 สิงหาคม 2565

ต่างคน ต่างมุม

ทำไป ทานไป

มากด้วยความสามารถ

หน่วยประเมินคุณภาพ

ผู้ประเมินมืออาชีพ

By admin

error: Content is protected !!