เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวนิกข์นิภา บุญช่วย ผู้จัดการบริษัทศึกษาภาวน์ จำกัด  ได้เดินทางไปยื่นคำขอรับรองเป็นหน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอก พร้อมเอกสารประกอบแสดงกรอบแนวทางการกำกับการประเมินคุณภาพภายนอก จำนวนกว่า 100 หน้า ที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ชั้น 24 อาคารพญาไทพลาซ่า เลขที่ 128 ถ. พญาไท แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีทีมงานร่วมให้กำลังใจ และรอลุ้นผลการคัดเลือก ด้วยความตื่นเต้น ความหวังและความตั้งใจของทุกคน  

ภาพ : ประกอบข่าว

ภาพเป็นข่าว: ตรวจสอบ
จัดทำรูปเล่น
ภาพเป็นข่าว: กองทัพ
เดินด้วยท้อง

By admin

error: Content is protected !!