ท่านรักษาการผู้อำนวยการ ดร.นันทา หงวนตัด ขอขอบพระคุณหน่วยฯ และผู้ประเมินภายนอกที่เข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงาน ด้วยความอบอุ่นตลอด 3 วัน

  1. วันที่ 26 ก.ย. 65 ร่วมทำบุญที่วัดดอนจั่น เชียงใหม่
  2. วันที่ 27 ก.ย. 65 ร่วมงานแถลงข่าวที่โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ลำปาง
  3. วันที่ 28 ก.ย. 65 ร่วมงานแถลงข่าวที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ากว้าง อ.สารภี เชียงใหม่

ภาพประกอบข่าว

ขอบคุณ  กีรติ (โย)  /ข่าว/ภาพประกอบ

ขอบคุณ facebook โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม  /ภาพประกอบข่าว

ขอบคุณ Facebook ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ากว้าง  /ภาพประกอบข่าว

By admin

One thought on “   ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ขอขอบพระคุณหน่วยฯ และผู้ประเมินภายนอกที่เข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงาน ด้วยความอบอุ่นตลอด 3 วัน”
  1. อยาก… ทราบบัญชีธนาคารที่สามารถโอนเงินร่วมทำบุญกับท่านด้วยครับ

Comments are closed.

error: Content is protected !!