หลากหลายความรู้สึก

โลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญ คนเราพบกัน เพราะวาสนา จากกัน เพราะโชคชะตา กลับมา เพราะ …พรหมลิขิต หลากหลายความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อศึกษาภาวน์ ก่อนจากไปสังกัดหน่วยกำกับใหม่

แด่ หน่วยศึกษาภาวน์ จำกัด

ศึกษาภาวน์หน่วยประเมินคุณภาพ            เป็นที่ทราบว่าฝีมือไม่เป็นสอง

บริหารงานได้ใช่เป็นรอง                             ผู้ประเมินทั้งผองแสนอุ่นใจ

กรรมการของหน่วยก็ดีเหลือ                         ท่านคอยเอื้ออารีคอยแก้ไข

คนสำราญงานสำเร็จเสร็จเร็วไว                       เหนืออื่นใดไมตรีล้นท้นทวี

เป็นที่รักที่ศรัทธาน่าเชื่อถือ                           ผลงานคือหลักประกันอันสดศรี

ประทับใจในทุกเรื่องราวมี                            หน่วยที่รวมคนดีมีฝีมือ

ท่านสนองอาจารย์นิดอาจารย์ประทีป                 คอยเร่งรีบตามงานประสานสื่อ

อาจารย์สมพงษ์ท่านก็คอยฝึกปรือ                   อาจารย์สุรีกาญจน์นั้นคือผู้ขัดเกลา

น้องป่วนคอยเป็นเงาเบาทุกเรื่อง                     เธอปราดเปรื่องแคล่วคล่องฉลาดเฉลา

ยกให้เป็นหน่วยประเมินในใจเรา                      ประทับเข้าในดวงจิตนิจนิรันดร์

สุรีย์พร อังคณาสาร ผู้ร้อยกรอง      

error: Content is protected !!