ศึกษาภาวน์ นำเทคโนโลยี Google Data Studio บริหารจัดการหน่วยกำกับการประเมิน

     เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา สมศ.ได้แจ้งข้อมูลผู้ประเมินปฐมวัยของหน่่วยกํากับการประเมิน : ศพด.-กลุ่่มพื้นที่ 04/3 (1/65) จํานวน 21 คน  และผูู้ประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของหน่วยกํากับการประเมิน : บริษัท ศึกษาภาวน์ จํากัด จํานวน 41 คน (ลาออก 1 คน) รวมผู้ประเมินในสังกัดหน่วยกำกับการประเมิน จำนวน 61 คน  โดยจะประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันที่ 1 เมษายน 2565 แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอก บริษัทศึกษาภาวน์ จำกัด จึงจัดให้มีระบบ Cloud Computing เพื่อจัดทำ Website ของบริษัท http://sueksaphao.com จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆ โดยใช้ Google  Form และจัดให้มีการนำเสนอข้อมูลที่ได้ เป็นสารสนเทศผ่านโปรแกรม Google Data Studio ทั้งนี้เพื่อให้ฝ่ายต่างๆ นำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว และลดภาระการปฏิบัติงาน  ในการบริหารจัดการหน่วยกำกับการประเมิน ค่อไป
     เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 บริษัทศึกษาภาวน์ ได้รับจัดสรรผู้ประเมิน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกจำนวน 7 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1.นายสุชาติ เขียวสอาด
2.นางเยาวรัตน์ ตรีสัตยกุล
3.นางสาวบัณฑิตตา จินดาทอง
4.นางโชติมา สุนทโรวาท
5.นายประวิช จำปาศรี
6.นางบรรเจิด อุ่นมณีรัตน์
7.นางสาวสุภัค แซ่เฮ้ง
     สรุปหน่วยมีผู้ประเมินในสังกัดรวมทั้งสิ้น 68 คน

โปรแกรม Google Data Studio แสดงข้อมูลสารสนเทศ ที่ได้จาก Google Form
เพื่อง่ายและสะดวกต่อการนำไปใช้บริหารจัดการของหน่วย (คลิก ตัวเลขด้านซ้ายเพื่อดูหน้าถัดไป)

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

error: Content is protected !!